CS | ENprávě jste zde: diagnostiq

Aplikace Diagnostiq je určena k testování a kontrole kvality a parametrů internetového připojení.

Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu množství a nabídce služeb v prostředí internetu a tím i požadavkům na kvalitní internetové připojení, kde je důležitým aspektem dodržování smluvních parametrů služby internetového připojení, vyvinula Divize Software internetovou aplikaci Diagnostiq. Tato aplikace je určena jak poskytovatelům internetového připojení, tak jejich uživatelům pro kontrolu kvality a testování parametrů internetového připojení bez ohledu na typ technologie (dsl, wi-fi, gprs/cdma, kabelové, …). Na rozdíl od běžně dostupných diagnostických nástrojů na internetu (lupa.cz, dsl.cz, …) je aplikace Diagnostiq sofistikovaným nástrojem kompletní diagnostiky internetového připojení. Několikaletý vývoj a testování aplikace v reálném prostředí na různých technologiích umožnilo dosáhnout maximální přesnosti měření, volby vhodné kombinace komunikačních protokolů používaných k diagnostice a měření parametrů poskytované služby i typů volby způsobů měření a diagnostiky uživatelem.

Více informací o aplikaci naleznete adrese www.diagnostiq.eu, včetně informací o možnostech prodeje či pronájmu licence, pronájmu kompletního řešení i možnostech vývoje a úprav přesně podle Vašich potřeb.

© DATOR3 Services, a.s., web: DATOR3, design: Jana Rennerová