CS | ENprávě jste zde: e-shop

Spolupráce s významnými distributory ICT v České republice dovoluje společnosti DATOR3 Services nabídnout svým zákazníkům jeden z nejrozsáhlejších elektronických obchodů (e-shopů) s výpočetní a komunikační technikou.

Na adrese www.nakupovat.cz Vám je k dispozici kompletní portfolio hardware (PDA, NB, PC, tiskárny, ale i servery, datová úložiště atp.) i nejrozšířenějšího SW (operační systémy pro PC i servery, kancelářské i serverové aplikace, software pro zálohování i počítačovou bezpečnost (antiviry, antispam, atp.)).

V případě potřeby pomoci s následnou instalací nebo zprovozněním zakoupeného produktu neváhejte kontaktovat pracovníky divize Služby.

© DATOR3 Services, a.s., web: DATOR3, design: Jana Rennerová