CS | ENoutsourcingbezpečnostprodej HW a SWintegrace

právě jste zde: služby > bezpečnost

V oblasti bezpečnosti provádíme:

  • analýzy rizik informační bezpečnosti,
  • návrhy a implementace bezpečnostní IT infrastruktury,
  • bezpečnostní audity.

Veškerou činnost v oblasti bezpečnosti provádíme dle standardů a nejlepších praktických zkušeností:

  • ISO/IEC 27001 pro systém pro řízení bezpečnosti informací se zaměřením na ustavení, zavedení, provozování, monitorování, udržování a zlepšování systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management Systems nebo ISMS),
  • ISO/IEC 20000 pro řízení služeb IT se zaměřením na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů,
  • Information Technology Infrastructure Library (ITIL), což je rámec přístupů k zajištění dodávky kvalitních IT služeb za přiměřených nákladů.
© DATOR3 Services, a.s., web: DATOR3, design: Jana Rennerová