CS | ENoutsourcingbezpečnostprodej HW a SWintegrace

právě jste zde: služby > outsourcing

Divize IT Outsourcing Services poskytuje v současné době dvě základní varianty outsourcingu, jejichž celkový rozsah je upravován na míru dle požadavků zadavatele a je vždy připravena podílet se na eventuelním riziku. Při vlastní implementaci outsourcingových služeb je kladen maximální důraz na individuální komunikaci a spolupráci se zákazníkem a navázání partnerského vztahu.

  • Úplný outsourcing: komplexní zajištění správy informačních technologií s převzetím celkové zodpovědnosti. Obsahuje dodání všech součástí IS jako je např. hardware, software, podpůrné služby, odpovědnost za funkčnost systémů, školení uživatelů, bezpečnost informací, plnění právních norem, a další.
  • Personální outsourcing: v součinnosti s IT oddělením zákazníka, nebo samostatný (plný personální) včetně převzetí předem definované zodpovědnosti v oblasti komplexní pravidelné správy pracovních stanic, serverů, provozování podpory LAN/WAN, správy dokumentů, podpory a Help desku pro koncové uživatele i zákazníky, vývoje a správy aplikací, řízení, nákupu, inventarizace, strategie a plánovaní IT.
© DATOR3 Services, a.s., web: DATOR3, design: Jana Rennerová